• အတန်းများအကြောင်းအသေးစိတ်ကို ၏ ညာဘက်ထောင့် courses နေရာမှာကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။ 

     IGCSE နှင့် A Level သင်ရိုးများကိုလည်း video မှတစ်ဆင့်လေ့လာနိုင်ရန် ယခု website မှာတင်ပေးထားပါသည်။ 

    Video ကြည့်ရှုနိုင်ရန်

    • Step 1: Sign Up လုပ်ပါ။
    • Step 2: log in ၀င်ပါ။
    • Step 3: 09-5500477 ကို Enroll လုပ်ပေးရန်ဆက်သွယ်ပါ။